Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych4.6 gwiazdek na podstawie 15 opinii

Dobierz współczynniki stechiometryczne w podanych

285Zadanie
286Zadanie
287Zadanie
288Zadanie

a)

`B^0+Na_2^(I)O_2^(-I)->Na^(I)B^(III)O_2^(-II)+Na_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `2O^(-I)+2e^(-)->2O^(-II)`

utlenianie: `B^0->B^(III)+3e^(-)`

reduktor: `B`

utleniacz: `Na_2O_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2O^(-I)+2e^(-)->2O^(-II)\ |*3`

`B^0->B^(III)+3e^(-)\ *2`

`6O^(-I)+6e^(-)->6O^(-II)`

`2B^0->2B^(III)+6e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2B+3Na_2O_2->2NaBO_2+2Na_2O`  

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione. Uwaga: trzeba odpowiednio dobrać współczynniki dla związków zawierających tlen. Z bilansu wynika, że powinno być 6 atomów tlenu, ale po lewej stronie wstawimy 3 przy `Na_2O_2` , ponieważ ta cząsteczka zawiera 2 atomy tlenu.

b)

`Na^(I)O^(-II)H^(I)+Cl^(IV)O_2^(-II)+H_2^(I)O_2^(-I)->Na^(I)Cl^(III)O_2^(-II)+O_2^0+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `Cl^(IV)+e^(-)->Cl^(III)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz:`ClO_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`Cl^(IV)+e^(-)->Cl^(III)\ |*2`

`2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

`2Cl^(IV)+e^(-)->2Cl^(III)`

`2O^(-I)->O_2+2e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc po lewej stronie wstawiamy 2 przed NaOH

`2NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+H_2O`  

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ ponieważ po lewej stronie są 4 atomy tego pierwiastka, a po prawej tylko 2, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody

`2NaOH+2ClO_2+H_2O_2->2NaClO_2+O_2+2H_2O`  

Teraz tównanie jest uzgodnione.

c)

`O^(II)F_2^(-I)+H_2^(I)O^(-II)->H^(I)F^(-I)+O_2^0`  

redukcja: `2O^(II)+e^(-)->O_2`

utlenianie: `2O^(-II)->O_2+4e^(-)`

reduktor: `H_2O`

utleniacz: `OF_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2O^(II)+e^(-)->O_2`

`2O^(-II)->O_2+4e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2OF_2+2H_2O->HF+2O_2`

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, więc wstawiamy 4 przed HF:

`2OF_2+2H_2O->4HF+2O_2`

Z definicji współczynniki steciometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy podzielić wszystkie współczynniki przez 2:

`OF_2+H_2O->2HF+O_2`

Teraz równanie jest uzgodnione

d)

`K^(I)Mn^(VII)O_4^(-II)+H_2^(I)O_2^(-I)->K^(I)O^(-II)H^(I)+Mn^(IV)O_2^(-II)+O_2^0+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `Mn^(VII)+3e^(-)->Mn^(IV)`

utlenianie: `2O^(-I)->O_2^0+2e^(-)`

reduktor: `H_2O_2`

utleniacz: `KMnO_4`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`Mn^(VII)+3e^(-)->Mn^(IV)\ |*2`

`2O^(-I)->O_2^0+2e^(-)\ |*3`

`2Mn^(VII)+6e^(-)->2Mn^(IV)`

`6O^(-I)->3O_2^0+6e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2KMnO_4+3H_2O_2->KOH+2MnO_2+3O_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się liczba atomów potasu, więc wstawiamy 2 przed KOH.

`2KMnO_4+3H_2O_2->2KOH+2MnO_2+3O_2+H_2O`  

Nadal nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po lewej stronie jest 6 atomów tego pierwiastka, a poprawej tylko 4, więc wstawiamy 2 przed cząsteczką wody:

`2KMnO_4+3H_2O_2->2KOH+2MnO_2+3O_2+2H_2O`  

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

e)

`F_2^0+Na^(I)O^(-II)H^(I)->Na^(I)F^(-I)+O^(II)F_2^(-I)+H_2^(I)O^(-II)`

redukcja: `F_2^0+2e^(-)->2F^(II)`

utlenianie: `O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

reduktor: `NaOH`

utleniacz: `F_2`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`F_2^0+2e^(-)->2F^(II)\ |*2`

`O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

`2F_2^0+4e^(-)->4F^(II)`

`O^(-II)->O^(II)+4e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2F_2+NaOH->2NaF+OF_2+H_2O`

Nadal nie zgadza się ilość atomów sodu, więc wstawiamy 2 przed NaOH

`2F_2+2NaOH->2NaF+OF_2+H_2O` 

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.

 

f)

`Na^(I)H^(-I)+H_2^(I)O^(-II)->Na^(I)O^(-II)H^(I)+H_2^0`  

redukcja: `2H^(I)+2e^(-)->H_2^0`

utlenianie: `2H^(-I)->H_2+2e^(-)`

reduktor: `NaH`

utleniacz: `H_2O`

Ustalenie współczynników stechiometrycznych metodą bilansu elektronowego:

`2H^(I)+2e^(-)->H_2^0`

`2H^(-I)->H_2+2e^(-)`

Wstawiamy współczynniki do równania:

`2NaH+H_2O->NaOH+2H_2`

Nadal nie zgadza się liczba atomów sodu, więc wstawmy 2 przed NaOH

`2NaH+H_2O->2NaOH+2H_2`

Teraz nie zgadza się liczba atomów wodoru, ponieważ po prawej stronie mamy 6 atomów tego pierwiastka, a po lewej tylko 4, więc wstawmy 2 przed cząsteczką wody:

`2NaH+2H_2O->2NaOH+2H_2`

Z definicji współczynniki stechiometryczne to najmniejsze liczby całkowite, więc możemy wszystkie wpółczynnik podzielić przez 2:

`NaH+H_2O->NaOH+H_2`

Teraz równanie reakcji jest uzgodnione.