Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Podaj wzory sumaryczne wszystkich jonów4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Zapiszmy najpierw równania reakcji dysocjacji stopniowej tego kwasu:

`H_2SO_4stackrel(H_2O)harrH^(+)+HSO_4^(-)` 

`HSO_4^(-)stackrel(H_2O)harr H^(+)+SO_4^(2-) `  

Kwas siarkowy(VI) jest kwasem mocnym, więc dysocjuje w dużym stopniu, zatem uszeregujmy jony w roztworze zgodnie ze zmniejszającą się wartością stężenia, czyli od jonu o największym stężeniu do jonów o najmniejszym stężeniu:

`H^(+),\ SO_4^(2-),\ HSO_4^-`