Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Zaprojektuj doświadczeń chemiczne, w których4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Zaprojektuj doświadczeń chemiczne, w których

158Zadanie
159Zadanie
160Zadanie
161Zadanie
162Zadanie

a) `Al(OH)_3`

Do probówki zawierającej chlorek glinu dodajemy zasady sodowej aż do wytrącenia osadu.

Obserwacje: wytrąca się biały osad, który rozpuszcza się w nadmiarze NaOH

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `AlCl_3+3NaOH->Al(OH)_3darr+3NaCl`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Al^(3+)+3Cl^(-)+3Na^(+)+3OH^(-)->Al(OH)_3darr+3Na^(+)+3Cl^(-)`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Al^(3+)+3OH^(-)->Al(OH)_3darr`

b) `Cu(OH)_2`  

Do probówki zawierającej siarczan(VI) miedzi(II) dodajemy zasadę sodową do wytrącania osadu.

Obserwacje: Wytrąca się niebieski, galaretowaty osad.

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `CuSO_4+2NaOH->Cu(OH)_2darr+Na_2SO_4`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Cu^(2+)+SO_4^(2-)+2Na^(+)+2OH^(-)->Cu(OH)_2darr+2Na^(+)+SO_4^(2-)`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Cu^(2+)+2OH^(-)->Cu(OH)_2darr`

c) `Ni(OH)_2`

Do roztworu chlorku niklu dodajemy zasadę potasową do wytrącenia osadu.

Obserwacje: wytrąca się zielony osad

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `NiCl_2+2KOH->Ni(OH)_2darr+2KCl`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Ni^(2+)+2Cl^(-)+2K^(+)+2OH^(-)->Ni(OH)_2darr+2K^(+)+2Cl^(-)`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Ni^(2+)+2OH^(-)->Ni(OH)_2`

d) Pb(OH)_2

Do roztworu azotanu(V) ołowiu (II) dodajemy zasady potasowej do wytrącenia osadu

Obserwacje: wytrąca się biały osad

Równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `Pb(NO_3)_2+2KOH->Pb(OH)_2darr+2KNO_3`

Równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Pb^(2+)+2NO_3^(-)+2K^(+)+2OH^(-)->Pb(OH)_2darr+2K^(+)+2NO_3^-`

Równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Pb^(2+)+2OH^(-)->Pb(OH)_2darr`