Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Określ rodzaje wiązań chemicznych w substancjach4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Określ rodzaje wiązań chemicznych w substancjach

88Zadanie
89Zadanie
90Zadanie
91Zadanie

Przypomnienie: Jeśli różnica elektroujemności wynosi 0, to w cząsteczce występuje wiaznie kowalencyjne, jeśli różnica elektroujemności jest mniejsza niż 1,7 to występuje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane, a jeśli różnica ta jest większa niż 1,7, to wiązanie jest wiązaniem jonowym.

a) Amoniak ma wzór `NH_3` . Wiązania występują pomiędzy atomami azotu i wodoru.  Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy azotem i wodorem:

`DeltaE=3-2,1=0,9`

W amoniaku występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.

 

b) Chlor tworzy cząsteczki dwuatomowe o wzorze `Cl_2` . 

Różnica elektroujemności będzie równa 0, więc w tej cząsteczce występuje wiązanie kowalencyjne.

 

c) Fluorek sodu ma wzór `NaF`  . Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy atomem sodu i fluoru:

`DeltaE=4-0,9=3,1`  

We fluorku sodu występuje wiązanie jonowe

 

d) Fosforowodór ma wzór `PH_3` . Wiązania występują pomiędzy atomami fosforu i wodoru. Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy fosforem i wodorem:

`DeltaE=2,1-2,1=0`  

W fosforowodorze występują wiązania kowalencyjne.

 

e) Brom tworzy cząsteczki dwuatomowe o wzorze `Br_2`  

Różnica elektroujemności będzie równa 0, więc w tej cząsteczce występuje wiązanie kowalencyjne.

 

f) Chlorowodór ma wzór `HCl` . Obliczamy różnicę elektroujemności pomiędzy atomami wodoru i chloru:

`DeltaE=3-2,1=0,9`

W chlorowodorze występują wiązania kowalencyjne spolaryzowane.