Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Uporządkuj podane w podpunktach atomy4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Uporządkuj podane w podpunktach atomy

79Zadanie
80Zadanie
81Zadanie
82Zadanie
83Zadanie
84Zadanie

Przypomnienie: Promienie atomowe rosną w dół grupy i w lewo w okresie. Promień anionu jest większy od promienia atomu z którego powstał, a promień kationu jest mniejszy od promienia atomu z którego powstał.

Porządkujemy atomy i jony według wzrastającego promienia atomowego lub jonowego, czyli od najmniejszego do największego:

`a)\ Cl,\ Na^(+),\ Cl^(-),\ Na`

`b)\ F^(-),\ Cl^(-),\ Br^(-),\ I^(-)`

`c)\ Al^(3+),\ Mg^(2+),\ Na^+`

`d)\ As^(3+),\ Br^(-),\ Se^(2-)`