Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz wydajność reakcji estryfikacji...4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Równanie reakcji:

`#(CH_3COOH)_(2mol)\ +\ #(CH_3CH_2OH)_(2mol) -> #(CH_3COOCH_2CH_3)_(x\ mol)+#(H_2O)_(x\ mol)` 

 

`K=1` 

 

 

Substancje

no

𝚫n

nr

CH3COOH

2 mol

- x

2mol -x = 2mol -1mol = 1 mol

CH3CH2OH

2 mol

- x

2mol -x = 2mol -1mol = 1 mol

CH3COOCH2CH3

0

+ x

1 mol

H2O

0

+ x

1 mol

 

`K=(x*x)/((2-x)*(2-x))` 

 

`1=(x^2)/(4-4x+x^2)` 

 

`4-4x+x^2=x^2`

`4-4x+x^2-x^2=0`

`4-4x^2=0`

`4=4x`

`x=1`

 

Z obliczeń wynika, że po reakcji otrzymano 1 mol estru i 1 mol wody. 

Wydajność reakcji: 

`W=n_"praktyczne"/n_"teoretyczne"*100%`

`W=(1mol)/(2mol)*100%`

`W=50%`

Wydajność powyższej reakcji wynosi 50%