Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Przeprowadzono reakcję estryfikacji mieszaniny4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Równanie reakcji:

`CH_3COOH+C_2H_5OH->CH_3COOC_2H_5+H_2O`  

Obliczamy liczbę moli poszczgólnych substratów:

`M_(CH_3COOH)=60g/(mol)`

`M_(C_2H_5OH)=46g/(mol)`

`n_(CH_3COOH)=(3g)/(60g/(mol))=0,05mol`

`n_(C_2H_5OH)=(23g)/(46g/(mol))=0,5mol`

Obliczamy liczbę moli w stanie równowagi:

 

Substancje `n_0` `Deltan` `n_r`
`CH_3COOH` 0,05mol -0,03mol 0,05mol-0,03mol=0,02mol
`C_2H_5OH` 0,5mol -0,03mol 0,5mol-0,03mol=0,47mol
`CH_3COOC_2H_5` 0 +0,03mol 0,03mol
`H_2O` 0 +0,03mol 0,03mol

 

Obliczamy stałą reakcji:

`K=(n_(CH_3COOC_2H_5)*n_(H_2O))/(n_(CH_3COOH)*n_(C_2H_5OH))`  

`K=(0,03*0,03)/(0,02*0,47)~~0,096` 

 

Odp. Stała równowagi reakcji wynosi 0,096