Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Napisz równanie reakcji chemicznej propano-1,2,3-triolu4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Równanie reakcji:

`2C_3H_5(OH)_3+6Na->2C_3H_5(ONa)_3+3H_2`  

a) z treści zadania wiemy, że w reakcji wzieło udział 6,9g sodu.

Obliczmy ile to moli:

`23g----1mol`

`6,9g----x`

`x=(6,9g*1mol)/(23g)=0,3mol`

Z równania reakcji wynika, że stosunek molowy sodu do wodoru wynosi 2:1, więc w reakcji powstało 2 razy mniej moli wodoru niż sodu, czyli: 

`n=0,3mol:2=0,15mol`

 

b) Obliczamy objętość wodoru w warunkach normalnych:

`1mol----22,4dm^3`

`0,15mol----V`

`V=(0,15mol*22,4dm^3)/(1mol)=3,36dm^3`

 

c) Obliczamy masę wodoru:

`M_(H_2)=2g/(mol)`

`1mol----2g`

`0,15mol----m`

 

`m=(0,15mol*2g)/(1mol)=0,3g `

 

Odp. W reakcji powstanie 0,15mola wodoru o objętości 3,36dm^3 i masie 0,3g