Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
21g propenu przereagowało z nadmiarem4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Równanie reakcji: 

`2CH_2=CH-CH_3+2HBr->#(CH_3-CHBr-CH_3)_("produkt główny")+CH_2Br-CH_2-CH_3`

Obliczamy masę powstałego produktu głównego:

`M_(C_3H_6)=42g/(mol)`

`M_(C_3H_7Br)=123g/(mol)`

`#(C_3H_6)_(21g)^(42g)+HBr->#(C_3H_7Br)_x^(123g)`

`42g----123g`

`21g----x`

`x=(21g*123g)/(42g)=61,5g`

Wydajność reakcju wynosiła 90%.

Obliczamy rzeczywisą mase powstałego produktu:

`61,5g----100%`

`y----90%`

`y=(61,5g*90%)/(100%)=55,35g`

 

Odp. W reakcji powstało 55,35g produktu głównego.