Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz, ile gramów karbidu zawierającego4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Oblicz, ile gramów karbidu zawierającego

928Zadanie
929Zadanie
930Zadanie
931Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji chemicznej:

`CaC_2+2H_2O->CH-=CH+Ca(OH)_2`  

Obliczamy masę molową węgliku wapnia:

`M_(CaC_2)=40g/(mol)+2*12g/(mol)=64g/(mol)`

Objętosć molowa gazu w warunkach nrmalnych `22,4dm^3`

Z treści zadania wiemy, że w reakcji powstały `2dm^3` etynu

Obliczamy ile węgliku wapnie uległo reakcji:

`#(CaC_2)_x^(64g)+2H_2O->#(CH-=CH)_(2dm^3)^(22,4dm^3)+Ca(OH)_2`

`64g----22,4dm^3`

`x----2dm^3`

`x=(64g*2dm^3)/(22,4dm^3)~~5,71g`

Zakładając, że karbid zawierał 90% węgliku wapnia, obliczamy masę karbidu zużytego w reakcji:

`5,71g----90%`

`y----100%`

`y=(5,71g*100%)/(90%)~~6,3g`

 

Odp. W reakcji wzieło udział 6,3g karbidu.