Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Do całkowitego spalenia 16cm3 mieszaniny4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Zapiszmy rówania reakcji spalania całkowitego metanu i propanu:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O`

`C_3H_8+5O_2->3CO_2+4H_2O`  

Oznaczmy, że spaleniu uległo xcm^3 metanu i ycm^3 propanu

Możemy więc zapisać równanie:

x+y=16cm^3

Jeśli spaleniu uległo xcm^3 metanu to do reakcji ptrzeba było 2xcm^3 tlenu, a do spalenia propanu potrzeba 5ycm^3 tlenu

Możemy teraz ułożyć układ równań:

`{(x+y=16cm^3),(2x+5y=68cm^3):}`  

`x=16cm^3-y`

`2*(16cm^3-y)+5y=68cm^3`

`32cm^3-2y=68cm^3`

`5y-2y=68cm^3-32cm^3`

`3y=36cm^3\ \ |:3`

`ul(y=12cm^3)`

`x=16cm^3-y`

`x=16cm^3-12cm^3`

`ul(x=4cm^3)`

Znamy już objętości poszczególnych gazów. Teraz obliczmy skład procentowy mieszaniny:

`%CH_4=(4cm^3)/(16cm^3)*100%=25%`

`%C_3H_8=(12cm^3)/(16cm^3)*100%=75%`

 

Odp. W mieszaninie znajduje się 25% metanu i 75% propanu.