Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Reakcja rozkładu dichromianu(VI) amonu

828Zadanie
829Zadanie
830Zadanie

a) Równanie reakcji:

`(NH_4)_2Cr_2O_7->Cr_2O_3+N_2uarr+4H_2Ouarr`

b) Jest to reakcja egzotermiczna, wartość entalpii reakcji jesy ujemna

c) Obliczamy ile moli produktów kazowych wydzieliło się w reakcji 10g dichromianu(VI) amonu:

`M_((NH_4)_2Cr_2O_7)=2*M_N+8*M_H+2*M_(Cr)+7*M_O=2*14g/(mol)+8*1g/(mol)+2*52g/(mol)7*16g/(mol)=252g/(mol)`

`252g----1mol`

`10g----x`

`x=(10g*1mol)/(252g)=0,04mol`

`#((NH_4)_2Cr_2O_7)_(0,04mol)^(1mol)->Cr_2O_3+#(N_2uarr)_y^(1mol)+#(4H_2Ouarr)_z^(4mol e)`   

`y=0,04mol`

`z=0,04mol*4=0,16mol`  

`0,16mol+0,04mol=0,2mol`

Razem wydzieliło się 0,2mola produktów gazowych.

Obliczamy objętość wydzielonych substancji gazowych z równania Clayperona:

`p*V=n*R*T\ \ |:p\ \ =>\ \ V=(n*R*T)/p`

`n=0,2mol`

`R=83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)`

`p=1000hPa`

`T=130^oC=403K`

`V=(0,2mol*83,1(dm^3*hPa)/(mol*K)*403K)/(1000hPa)~~6,7dm^3`

 

Odp. W reakcji wydzieli się około 6,7dm^3 produktów gazowych.