Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W wyniku spalenia 2,44dm³ wodoru odmierzonego4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii

W wyniku spalenia 2,44dm³ wodoru odmierzonego

718Zadanie
719Zadanie
720Zadanie
721Zadanie
722Zadanie

W zadaniu podano, że spaleniu uległo `2,44dm^3` wodoru w temperaturze `25^oC` i pod cićnieniem 1013hPa i wydzieliło się 28,52kJ energii

Do podania efekty cieplnego potrzebujemy wartości wydzielonej energii dla powstania jednego mola pary wodnej.

`2H_2+O_2->2H_2O`

Obliczmy ile moli wodoru uległo spaleniu.

`pV=nRT\ \ |:RT\ \ =>\ \ n=(pV)/(RT)`

`p=1013hPa`

`V=2,44dm^3`

`R=83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)`

`T=25+273K=298K` 

`n=(1013hPa*2,44dm^3)/(83,1(hPa*dm^3)/(mol*K)*298K)~~0,1mol`

Z równania reakcji wynika, że stosunek molowy wodoru do pary wodnej wynosi 2:2, czyli 1:1

W takim razie możemu ułożyć proporcję:

`0,1mol----28,52kJ`

`1mol----x`

`x=(1mol*28,52kJ)/(0,1mol)=285,2kJ`

 

 Równanie termochemiczne:

`2H_2_(g)+O_2_(g)->2H_O_(g)\ \ \ \ \DeltaH=-285,2(kJ)/(mol`