Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Na próbkę mosiądzu o masie 5g podziałano4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Mosiądz to mieszanina miedzi i cynku. Zapiszmy równania reakcji składników tego stopu z kwasem chloroworodowym:

`Zn+2HCl->ZnCl_2+H_2uarr `  

`Cu+HCl->\ "nie zachodzi"`

Miedź nie reaguje z kwasem chlorowodorowym, więc cała objętość wydzielonego wodoru pochodzi z reakcji z cynkiem.

`M_(H_2)=2g/(mol)`

Wiemy, że wydzieliło się 0,689dm^3 wodoru odmierzonego w warunkach normalnych. Wiemy również, że 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje objętość 22,4dm^3. Jeden mol wodoru waży 2g więc:

`22,4dm^3----2g`

`0,689dm^3----m`

`m=(0,689dm^3*2g)/(22,4dm^3)=0,0615g`

Obliczmy ile gramów cynku uległo reakcji:

Pod reakcją wpiszmy dane z zadania, a nad reakcją umieśćmy masy molowe substancji:

`#(Zn)_(x)^(65g)+2HCl->ZnCl_2+#(H_2uarr)_(0,0615g)^(2g)`  

Układamy proporcję: 

`65g----2g`

`x----0,0615g`

`x=(65g*00615g)/(2g)=1,99875g~~2g`

Teraz obliczamy zawartość procentową cynku w próbce mosiądzu:

`%Zn=(2g)/(5g)*100%=40%`

 

Odp. Zawartość procentowa cynku w próbce mosiądzu wynosi 40%.