Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Węgiel jest mieszanką 2 izotopów o liczbach4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Aby obliczyć zawartość procentową izotopów należy skorzystać ze wzoru:

`m_(at.)=(p_1*m_1+p_2*m_2)/(100%)`  

Wiemy, że:

`m_(at.)=12,011u`

`m_1=12u`

`m_2=13u`

Do obliczenia pozostały dwie zmienne: `p_1` i `p_2` , czyli zawartość procentowa poszczególnych izotopów.

`p_1+p_2=100%,\ więc\ p_2=100%-p_1`

wstawmy to wyrażenie do pierwszego wzoru i przekształćmy tak, zby obliczyć `p_1`

`12,011u=(p_1*12u+(100%-p_1)*13u)/(100%)`

Dla uproszczenia pomińmy jednostki:

`12,011*100=12p_1+(100-p_1)*13`

`1201,1=12p_1+1300-13p_1`

`1201,1-1300=12p_1-13p_1`

`-98,9=-p_1\ |*(-1)`

`p_1=98,9[%]`

`p_2=100-98,9=1,1[%]`  

 

Odpowiedź:

Zawartość procentowa izotopu `^12C`  wynosi 98,9%, a izotopu `^13C`  1,1%.