Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz stężenie molowe jonów ołowiu4.55 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Równanie reakcji:

`2NaCl+Pb^(2+)->PbCl_2+2Na^+`  

Równanie reakcji dysocjacji chlorku ołowiu(II):

`PbCl_2->Pb^(2+)+2Cl^(-)`

Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

`K_(SO)=[Pb^(2+)]*[Cl^-]^2=1,7*10^(-5)`

Najpierw obliczamy stężenie `[Cl^-]`

Z treści zadania wiemy, że w reakcji wzieło udział 200mg, czyli 0,2g chlorku sodu, więc obliczmy ile to moli:

`M_(NaCl)=M_(Na)+M_(Cl)=23g/(mol)+35,5g/(mol)=58,5g/(mol)`

`1mol----58,5g`

`n_(NaCl)----0,2g`

`n_(NaCl)=(1mol*0,2g)/(58,5g)=0,0034mol`

Liczba moli NaCl jest równa liczbie moli jonów chlorkowych, więc:

`n_(NaCl)=n_(Cl^-)=0,0034mol`

Wiemy, że objętość roztworu wynosi `500cm^3=0,5dm^3`

`[Cl^-]=(000034mol)/(0,5dm^3)=0,0068(mol)/(dm^3)`  

Obliczoną wartość wstawiamy do wyrażenia na iloczyn rozpuszczalności i obliczamy stężenie molowe jonów ołowiu:

`K_(SO)=[Pb^(2+)]*[Cl^-]^2\ \ \ |:[Cl^-]^2\ \ =>\ \ [Pb^(2+)]=(K_(SO))/([Cl^-]^2)`

`[Pb^(2+)]=(1,7*10^(-5))/(0,0068^2)~~0,37\ [(mol)/(dm^3)]`

 

Odp. Stężeno molowe jonów ołowiu(II) wynosi `0,37(mol)/(dm^3)`