Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Iloczyn rozpuszczalności chromianu(VI)4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Zapiszmy równanie reakcju dysocjacji chromianu(VI) baru:

`BaCrO_4->Ba^(2+)+CrO_4^(2-)`  

Iloczyn rozpuszczalnościwynosi:

`K_(SO)=3,6*10^(-11)`

Zapiszmy wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

`K_(SO)=[Ba^(2+)]*[CrO_4^(2-)]=x^2`  

Stosunek molowy jonów baru i jonów chromianowych(VI) wynosi 1:1, więc można je oznaczyć jako x.

`x=sqrt(3,6*10^(-11))`  

`ul(x=6*10^(-6)\ [(mol)/(dm^3)])`   

x, czyli rozpuszczalność molowa mówi o tym ile moli substancji rozpuści się w `1dm^3` roztworu.

Rozpuszczalność można jeszcze przedstawić w jednostce `g/(dm^3),` czyli ile gramów substancji rozpuści się w `1 dm^3` . Aby to obliczyć potrzeba masę molową substancji:

`M_(BaCrO_4)=M_(Ba)+M_(Cr)+4*M_O=137g/(mol)+52g/(mol)+4*16g/(mol)=253g/(mol)`

`\ \ \ 1mol----253g` 

`6*10^(-6)----y`

`y=(6*10^(-6)*253g)/(1mol)=1,518*10^(-3)`

W takim razie rozpuszczalność wynosi `1,518*10^(-3) g/(dm^3)`