Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz stężenie jonów cynku Zn2+, przy którym4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Z treści zadania wiemy, że iloczyn rozpuszczalności dla wodorotlenku cynku wynosi:

`K_(SO)=1*10^(-18)`

Zapiszmy równanie rozpadu na jony dla wodorotlenku cynku:

`Zn(OH)_2->Zn^(2+)+2OH^-`

Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności:

`K=[Zn^(2+)]*[OH^-]^2`

Celem zadania jest obliczenie stężenia jonow cynku przy ktorym zaczyna strącac się osad.

Przekształćmy wyrażenie na iloczyn rpzpuszczalności:

`K_(SO)=[Zn^(2+)]*[OH^-]^2\ \ |:[OH^-]^2`

`[Zn^(2+)]=(K_(SO))/([OH^-]^2)`

Z treści zadania wiemy, że pH roztworu wynosi 7. Na tej podstawie możemy obliczyć stęzenie jonów ` OH^-` :

`pOH=14-pH=14-7=7`

Jeśli `pOH=7` , to `[OH^-]=10^(-7)`

Podstawmy dane do wyrażenia na `[Zn^(2+)]`

`[Zn^(2+)]=(K_(SO))/([OH^-]^2)=(1*10^(-18))/((10^(-7))^2)=(10^(-18))/(10^(-14))=10^(-4)` 

 

Odp. Stężenie jonów cynku, przy którym zaczyna się strącać wodorotlenek cynku wynosi `10^(-4)(mol)/(dm^3)`