Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) srebra(I)4.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Z treści zadania wiemy, że iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) srebra(I) wynosi `7*10^(-5)` .

Zapiszmy równanie reakcji:

`2AgNO_3+K_2SO_4->Ag_2SO_4+2KNO_3`

Schemat rozpadu na jony:

`Ag_2SO_4->2Ag^(+)+SO_4^(2+)`

Wyrażenie na iloczyn rozpuszczalności siarczanu(VI) srebra(I):

`K=[Ag^+]^2*[SO_2^(2-)]`

Jeśli zmieszano równe objętości obu roztworów o stężeniach wynoszących `0,01(mol)/(dm^3)` , to iloczyn stężen będzi wynosił:

`K=0,001^2*0,001=10^(-9)`

`K_(SO)>K`

Osad nie wytrąci się.