Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz objętość siarkowodoru (warunki normalne4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Zapiszmy równanie reakcji:

`H_2S+CuSO_4->CuSdarr+H_2SO_4`

Z równania reakcji wynika, że siarkowodór reaguje z siarczanem(V) miedzi(II) w stosunku molowym 1:1.

Z treści zadania wiemy, że do zobojetnienia jest 200g roztworu siarczani(VI) miedzi(II) o stężeniu 5% (procent masowy)

Obliczmy ile siarczanu(VI) miedzi(II) znajduje się w roztworze

`200g----100%`

`m_(CuSO_4)----5%`

`m_(CuSO_4)=(200g*5%)/(100%)=10g`

Z anąc masę molową siarczanu(VI) miedzi(II) obliczmy jaką liczbę moli stanowi 10g tej substancji:

`M_(CuSO_4)=M_(Cu)+M_S+4*M_O=64g/(mol)+32g/(mol)+4*16g/(mol)=160g/(mol)`

`160g----1mol`

`10g----n_(CuSO_4)`

`n_(CuSO_4)=(10g*1mol)/(160g)=0,0625mol`

Z równanie reakcji wiemy, że siarkowodór i siarczan(VI) miedzi(II) reagują ze sobą w stosunku 1:1, więc

`n_(H_2S)=0,0625mol`

Celem zadania jest obliczenie objętości w warunkach normalnych w której znajduje się obliczona liczba moli:

`1mol----22,4dm^3`

`0,0625mol----V`

`V=(0,0625mol*22,4dm^3)/(1mol)=1,4dm^3`

 

Odp. Siarkowodór potrzebny do zneutralizowania 200g 5-procentowego roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) zajmuje objęrość `1,4dm^3`