Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Mocz zdrowego człowieka ma odczyn kwasowy. Podczas4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Z treści zadania wiemy, że do zobojętnienia próbki o objętośco `50cm^3=0,05dm^3` potrzeba `2,5cm^3` roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu `0,015(mol)/(dm^3)` .

Równanie reakcji dysocjacji wodorotlenku sodu:

`NaOHstackrel(H_2O)(harr)Na^(+)+OH^-`

Z równania wynika, że w wyniku dysocjacji powstają kationy sodu i aniony wodorotlenkowe w stosunku molowym 1:1, więc zakłądając całkowitą dysocjację liczba moli anionów wodorotlenkowych jest równa początkowej liczbie moli wodorotlenku sodu.

Obliczmy więc jaka liczba moli znajdowała się w `2,5cm^3` roztworu wodorotlenku sodu o stężeniu `0,015(mol)/(dm^3)` :

`1dm^3----0,015mol`

`0,0025dm^3----x`

`x=(0,0025dm^3*0,015mol)/(1dm^3)=3,75^10^(-5)mol`

Skoro taka liczba moli anionów wodorotlenkowych znajdowała się w roztworze zasady, a próbka moczu została zobojętniona, to taka sama liczba moli kationów wodoru musiała znajdować sie w `50cm^3=0,05dm^3` . 

Obliczmy teraz stężenie jonów wodoru, czyli liczbę moli zawartą w `1dm^3` :

`0,05dm^3----3,75*10^(-5)mol`

`1dm^3----y`

`y=(1dm^3*3,75*10^(-5)mol)/(0,05dm^3)=7,5*10^(-4)mol`

 

Odp. Stężenie jonów wodoru w próbce moczu wynosi `7,5*10^(-4)(mol)/(dm^3)`