Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Stężenie jonów wodoru w roztworze pewnego4.56 gwiazdek na podstawie 18 opinii

Stężenie jonów wodoru w roztworze pewnego

618Zadanie
619Zadanie
620Zadanie
621Zadanie
622Zadanie
623Zadanie

Schematyczne równanie reakcji:

`HRstackrel(H_2O)(harr)H^(+)+R^-`

Z treści zadania wiemy, że:

`[HR]=0,056(mol)/(dm^3)`

`[H^+]=0,001(mol)/(dm^3)`

Obliczamy stopień dysocjacji:

`alpha=(0,001)/(0,056)*100%=0,0179*100%=1,79%`

Z równania wynika, że stosunek molowy powstałych jonów do substancji dysocjującej wynosi 1:1, więc jeśli powstanie 0,001mol jonów wodoru, to ubędzie 0,001mol kwasu.

Zatem w stanie równowagi stężenie kwasu będzie wynosić `0,055(mol)/(dm^3)` .

Wzór na stałą dysocjacji:

`K=([H^+]*[R^-])/([HR])`

`[H^+]=[R^-]=0,001(mol)/(dm^3)`

`[HR]=0,055(mol)/(dm^3)`

`K=(0,001*0,001)/(0,055)~~1,8*10^(-5)`

 

Odp. Stopień dycoajacji tej reakcji wynosi 1,79%, a stała dysocjacji przyjmuje wartość `1,8*10^(-5)`