Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W roztworze azotanu(V) glinu znajduje się 1,8*10^234.6 gwiazdek na podstawie 10 opinii

Azotan(V) glinu: `Al(NO_3)_3`  

Równanie reakcji dysocjacji:

`Al(NO_3)_3stackrel(H_2O)(->)Al^(3+)+3NO_3(-)`

Z treści zadania wiemy, że w `1dm^3` znajdowało się `1,8*10^23` konow azotanowych(V).Obliczmy jaka to ilość moli:

`6,02*10^23----1mol`

`1,8*10^23----x`

`x=(1,8*10^23*1mol)/(6,02*10^23)~~0,3mol`

zatem siężenie jonów `NO_2^(-)` wynosiło `0,3(mol)/(dm^3)`

Na podstawie stosunków molowych w równaniu reakcji dysocjacji można stwierdzić, że stężenie kationu glinu i azotanu(VI) glinu były 3 razy mniejsze od stężenie jonow azotanowych(V) i wynosiło `0,1(mol)/(dm^3)`  

`[Al(NO_3)_3]=[Al^(3+)]=0,1(mol)/(dm^3)`