Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W tabeli umieszczono wartość stałej równowagi chemicznej4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W tabeli umieszczono wartość stałej równowagi chemicznej

579Zadanie
580Zadanie
581Zadanie
582Zadanie

Dla reakcji:

`CO+3H_2harrCH_4+H_2O`

stałe równowagi zmniejszają się ze wzrostem temperatury, zatem reakcja jest egzotermiczna, ponieważ dodatkowe podwyższenie temperatury powoduje spadek wydajności reakcji

 

Dla reakcji:

`2NO_2harr2NO+O_2`

stałe równowagi zwiększają się wraz ze wzrostem temperatury, zatem reakcja jest endotermiczna, ponieważ dodatkowe podwyższenie temperatury powoduje zwiększenie wydajności reakcji