Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W reakcji spalania wapnia powstało 5,6g tlenku wapnia4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii

W reakcji spalania wapnia powstało 5,6g tlenku wapnia

537Zadanie
538Zadanie
539Zadanie
540Zadanie
541Zadanie
542Zadanie
543Zadanie

Zapiszmy równanie reakcji:

`2Ca+O_2->2CaO`

Wiemy, że podczas spalania wapnia powstało 5,6g tlenku wapnia wydzieliło się 63,51kJ ciepła

Masa molowa tlenku wapnia wynosi` M_(CaO)=56g/(mol)` , więc obliczmy za pomoca proporcji ile ciepła wydzieli się ze spalenia 1 mola tlenku wapnia, czyli 56g.

`5,6g----63,51g`

`56g----x`

`x=(56g*63,51g)/(5,6g)=635,1kJ`

Wydzieliło się 635,1kJ ciapła

Z równania reakcji wynika, że z 2 moli wapnia powstaną 2 mole tlenku wapnia, więc standardowa entalpia tworzenia wynosi `DeltaH^0=-635,1(kJ)/(mol)`