Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W czterech naczyniach o pojemności 4dm3 w czasie4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii

W czterech naczyniach o pojemności 4dm3 w czasie

518Zadanie
519Zadanie
520Zadanie

Aby porównać szybkość reakcji należy obliczyć powstałą liczbę moli w każdym z naczyń

 

Naczynie 1: 3,2g metanu

`M_(CH_4)=M_C+4*M_H=12g/(mol)+4*1g/(mol)=16g/(mol)`

`1mol----16g`

`\ \ \ \ \ \ x----3,2g` 

`x=(1mol*3,2g)/(16g)=0,2mol`

 

Naczynie 2: `4,48dm^3` etynu

Przyjmujemy, że objetość 1 mola w warunkach normalnych to `22,4dm^3` , więc

`1mol----22,4dm^3`

`\ \ \ \ \ y----4,48dm^3` 

`y=(1mol*4,48dm^3)/(22,4dm^3)=0,2mol`

 

Naczynie 3: `3,01*10^22` cząsteczek tlenku wegla(II)

Wiemy, że 1 mol zawiera `6,02*10^23` cząsteczek, więc

`1mol----6,02*10^23`

`\ \ \ \ \ \ z----3,01*10^22` 

`z=(1mol*3,01*10^22)/(6,02*10^23)=0,05mol`

 

Naczynie 4: 0,8 mol cząsteczek chloru

 

a) Najszybciej przebiegła reakcja w naczyniu nr 4, ponieważ w tym samym czasie powstało najwięcej moli produktów w porównaniu z innymi naczyniami.

b) Najwolniej przebiegła reakcja w naczyniu nr 3, ponieważ w tym samym czasie powstało najmniej moli produktów w porównaniu z innymi naczyniami