Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz stężenie molowe roztworu powstałego po zmieszaniu4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dane:

`V_1=150cm^3=0,15dm^3`

`C_(m1)=6(mol)/(dm^3)`

`V_(H_2O)=350cm^3=0,35dm^3`

Szukane:

`C_(m2)` - stężenie molowe roztworu 2

`V_2` - objętość roztworu 2

`n` - liczba moli substancji rozpuszczonej

Wzór:

`C_m=n/V\ |*V\ \ =>\ \ \ n=C_m*V`

`V_2=V_1+V_(H_2O)`

Obliczenia:

`n=6(mol)/(dm^3)*0,15dm^3=0,9mol`

`V_2=0,15dm^3+0,35dm^3=0,5dm^3`

`C_(m2)=(0,9mol)/(0,5dm^3)=1,8(mol)/(dm^3)`

Odpowiedź:

Stężenie molowe powstałego roztworu wynosi `1,8(mol)/(dm^3)`