Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Perhydrol to 30-procentowy roztwór nadtlenku wodoru4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Skorzystamy z metody krzyżowej przyjmując dla wody stężenie 0% :

Z powyższych obliczeń wynika, że aby otrzymać roztwór o stężeniu 3% należy zmieszać roztwór 30% z wodą w stosunku masowym 3:27.

Jeśli mamy otrzymać 250g roztworu o stężeniu 3% to potrzebną masę roztworu o stężeniu 30% możemy obliczyć z proporcji, przyjmując, że 3g+27g=30g

`30g----250g`

`3g----V`

`V=(3g*250g)/(30g)=25g`

Odpowiedź:

Aby otrzymać 250g 3-procentowego roztwóru wody utlenionej potrzeba 25g perhydrolu.