Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz objętość 25-procentowego roztworu kwasu4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane:

`C_(p1)=25%`

`d_1=1,125g/(cm^3)=1125g/(dm^3)`

`V_2=500cm^3`

`C_(m2)=2,5(mol)/(dm^3)`

Szukane:

`V_1` - objętość roztworu 1

`M_(HCl)` - masa molowa kwasu chlorowodorowego

`C_(m1)` - stężenie molowe roztworu 1

Wzór:

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

Obliczenia:

`M_(HCl)=36,5g/(mol)`

`C_(m1)=(25%*1125g/(dm^3))/(100%*36,5g/(mol))=7,7(mol)/(dm^3)`

Z powyższych obliczeń wynika, że aby otrzymać roztwór o stężeniu `2,5(mol)/(dm^3)` należy zmieszać roztwór o stężeniu `7,7(mol)/(dm^3)` z wodą w stosunku objętościowym 2,5:5,2.  Skoro mamy otrzymać `500cm^3=0,5dm^3` roztworu o stężeniu `2,5(mol)/(dm^3)` to objętość kwasu możemy obliczyć z proporcji zakłądając, że `2,5dm^3+5,2dm^3=7,7dm^3`

`7,7dm^3----0,5dm^3`

`2,5dm^3----V_1`

`V_1=(2,5dm^3*0,5dm^3)/(7,7dm^3)=0,16234dm^3=162,34cm^3`

Odpowiedź:

Aby otrzymać `500cm^3` roztworu o stęzeniu `2,5(mol)/(dm^3)` należy zmieszać z wodą `162,34cm^3` roztworu kwasu chlorowodorowego o stężeniu 25%.