Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz objętość 60-procentowego roztworu kwasu4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dane:

`C_(p1)=60%`

`d_1=1,5g/(cm^3)=1500g/(dm^3)`

`V_2=1dm^3`

`C_(m2)=2(mol)/(dm^3)`

Szukane:

`V_1` - objętość roztworu kwasu o stężeniu 60%

`C_(m1)` - stężenie molowe roztworu 1

`M_(H_2SO_4)` - masa molowa kwasu siarkowego(VI)

Wzór:

`C_m=(C_p*d)/(100%*M)`

Obliczenia:

`M_(H_2SO_4)=98g/(mol)`

`C_(m1)=(60%*1500g/(dm^3))/(100%*98g/(mol))=9,2(mol)/(dm^3)`

Teraz skorzystajmy z metody krzyżowej. Mamy otrzymać roztwór o stężeniu `2(mol)/(dm^3)` , mając do dyspozycji rozywór o stężeniu `9,2(mol)/(dm^3)` i wodę (0)

Z powyższych obliczeń wynika, że należy zmieszać roztwór o stężeniu `9,2(mol)/(dm^3)` z wodą w stosunku objętościowym 2:7,2. Skoro mamy otrzymać `1dm^3` roztworu o stężeniu `2(mol)/(dm^3)` to objętość użytego kwasy możemy obliczyć z proporcji, zakładając, że `2dm^2+7,2dm^3=9,2dm^3` :

`9,2dm^3----1dm^3`

`2dm^3----V_1`

`V_1=(2dm^3*1dm^3)/(9,2dm^3)=0,2174dm^3=217,4cm^3`

Odpowiedź:

Aby otrzymać `1dm^3` roztworu o stężeniu `2(mol)/(dm^3)` do wody nalezy dodać `217,4cm^3` roztworu kwasu o stężeniu 60%