Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Oblicz, ile gramów wody należy dodać do 400g4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dane:

`m_(r1)=400g`

`C_(p1)=20,6%`

`C_(m2)=1(mol)/(dm^3)`

`d=1,03g/(cm^3)=1030g/(dm^3)`

Szukane:

`m_(H_2O)` - masa dodanej wody

`C_(p2)` - stężenie procentowe roztworu 2

`M_(NaBr)` - masa molowa bromku sodu

Wzór:

`C_p=(C_m*M*100%)/d`

Obliczenia:

`M_(NaBr)=M_(Na)+M_(Br)=23g/(mol)+80g/(mol)=103g/(mol)`

`C_(p2)=(1(mol)/(dm^3)*103g/(mol)*100%)/(1030g/(dm^3))=10%`

Skorzystajmy teraz z metody krzyżowej. Mamy otrzymać roztwór o stężeniu 10% z roztworu o stężeniu 20,6% i wody (0%)

Z powyższych obliczeń wynika, że nalezy zmieszać roztwór 20,6-procentowy z wodą w stosunku masowym 10:10,6. Skoro mamy 400g roztworu 20,6-procentowego, to mase wody możemy obliczyć z proporcji:

`10g\ roztwo ru----400g\ roztwo ru`

`10,6g\ wody----m_(H_2O)`

`m_(H_2O)=(10,6g*400g)/(10g)=424g`

Odpowiedź:

Do 400g 20,6-procentowego roztworu należy dodać 424g wody, aby otrzymać roztwór o stężeniu `1(mol)/(dm^3)`