Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Zmieszano 200g 25-procentowego roztworu pewnej4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane:

`m_(r1)=200g`

`C_(p1)=25%`

`m_(r2)=300g`

`C_(p2)=5%`

Szukane:

`C_(p3)` - steżenie procentowe roztworu po zmieszaniu roztworów

`m_(s1)` - masa substancji rozpuszczonej w pierwszym roztworze

`m_(s2)` - masa substancji rozpuszczonej w drugim roztworze

`m_(s3)` - masa substancji w roztworze po zmieszaniu

`m_(r3)` - masa roztworu po zmieszaniu

Wzór:

`C_p=(m_s)/(m_r)*100%\ |*m_r\ \ =>\ \ \ C_p*m_r=m_s*100%\ |:100%\ \ =>\ \ \ m_s=(C_p*m_r)/(100%)`

`m_(r3)=m_(r1)+m_(r2)`

`m_(s3)=m_(s1)+m_(s2)`

Obliczenia:

`m_(s1)=(25%*200g)/(100%)=50g`

`m_(s2)=(5%*300g)/(100%)=15g`

`m_(s3)=50g+15g=65g`

`m_(r3)=200g+300g=500g`

`C_(p3)=(65g)/(500g)*100%=13%`

 

Odpowiedź:

Stężenie roztworu po zmieszaniu wynosi 13%