Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W 200g roztworu siarczanu(VI) miedzi(II) o stężeniu4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane:

`M_r=200g`

`C_m=0,2(mol)/(dm^3)`

`m_(CuSO_4)=6,4g`

Szukane:

d - gęstość roztworu

Obliczenia:

Wzór na gęstość roztworu:

`d=m/V`

Znamy już masę roztworu `m_r=200g` . Musimy jeszcze obliczyć objętość roztworu.

Znając mase molowa siarczany(VI) miedzi(II):

`M_(CuSO_4)=160g/(mol)`

Obliczmy jaką część mola stanowi próbka o masie 6,4g

`160g----1mol`

`6,4g----n_(CuSO_4)`

`n_(CuSO_4)=(6,4g*1mol)/(160g)=0,04mol`

Ze stężenia molowego wiemy, że w `1dm^3` znajduje się 0,2mola substancji, więc obliczmy w jakiej objętości znajduje się 0,04mola siarczanu(VI) miedzi(II)

`0,2mol----1dm^3`

`0,04mol----V_r`

`V_r=(0,04mol*1dm^3)/(0,2mol)=0,2dm^3=200cm^3`

Obliczmy więc gestość:

`d=(200g)/(200cm^3)=1g/(cm^3)`

Odpowiedź:

Gęstość roztworu wynosi `1g/(cm^3)`