Autorzy:Stanisław Banaszkiewicz, Magdalena Kołodziejska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Przygotowano 800cm^3 roztworu o stężeniu4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Dane:

`V=800cm^3=0,8dm^3`

`C_m=0,03(mol)/(dm^3)`

`m=1,44g`

Szukane:

M - masa molowa substancji

Obliczenia:

Najpierw za pomoca proporcji obliczmy ile moli substancji znajduje się w `800cm^3` roztworu:

`1dm^3----0,03mol`

`0,8dm^3----x`

`x=(0,8dm^3*0,03mol)/(1dm^3)=0,024mol`

Z treści zadanie wiemy, że do przygotowania roztworu zużyto 1,44g tej substancji, co stanowi 0,024mol, więc 

`0,024mol----1,44g`

`1mol----M`

`M=(1mol*1,44g)/(0,024mol)=60g`

Więc masa molowa wynosi `60g/(mol)`

Odpowiedź:

Masa molowa tego kwasu wynosi `60g/(mol)`