Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Przeprowadzono doświadczenie chemiczne...4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przeprowadzono doświadczenie chemiczne...

1Zadanie

a)

Gaz wydzielił się w probówkach: 3 oraz 4

Równania reakcji chemicznych:

`Ca+2C_6H_5COOH\ ->\ Ca^(2+)\ +2C_6H_5COO^-\ +H_2uarr `

`CO_3^(2-)+2C_6H_5COOH\ ->\ 2C_6H_5COO^-\ +H_2O+CO_2uarr `

b)

Probówka 1:

`OH^-\ +C_6H_5COOH\ ->\ C_6H_5COO^-\ +H_2O `

Probówka 2:

`Cu(OH)_2+2C_6H_5COOH\ ->\ 2C_6H_5COO^-\ +Cu^(2+)\ +2H_2O` 

c)

Do reakcji użyto 200cm3 czyli 0,2dm3 kwasu benzoesowego o stężeniu 0,4mol/dm3. Obliczmy liczbę moli kwasu obecną w roztworze:

`n=Cm*V `

`n=0,4(mol)/(dm^3)*0,2dm^3=0,08mol `

Z równania reakcji wynika, że kwas benzoesowy oraz wodorotlenek potasu reagują w stosunku molowym 1:1, czyli do całkowitego zobojętnienia 0,08mol kwasu benzoesowego potrzeba 0,08mol KOH. Dysponujemy roztworem KOH o stężeniu 0,5mol/dm3. Obliczmy objętość tego roztworu, którą należy dodać do kwasu:

`V=n/(Cm) `

`V=(0,08mol)/(0,5(mol)/(dm^3))=0,16dm^3=160cm^3 `

Odpowiedź: Do całkowitego zobojętnienia kwasu benzoesowego należy użyć 160cm3 roztworu KOH