Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Podczas elektrolizy wodnego roztworu...4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podczas elektrolizy wodnego roztworu...

Zadanie 21Zadanie
Zadanie 22Zadanie

a)

Reakcja anodowa:

`4OH^-\ ->2H_2O+O_2+4e^- `

Reakcja katodowa:

`2H_2O+2e^-\ ->H_2+2OH^- `

b)

`2H_2O->2H_2+O_2 ` 

Obliczamy liczbę moli otrzymanego w podanych warunkach tlenu

`n_(O_2)=(p*V)/(R*T) `

`n_(O_2)=(1300*4)/(83,1*300) `

`n_(O_2)=0,21mol `

Obliczamy masę wody, która uległą hydrolizie

`z\ 36g\ H_2O\ \ -\ 1mol\ O_2 ` 

`z\ \ x\ \ -\ \ 0,21mol\ O_2 `

`x=7,56g `

Odpowiedź: Reakcji hydrolizy w podanych warunkach uległo 7,56g wody

c)

`"zmniejszy się"\ \ \ \ "nie zmieni się"\ \ \ underline("zwiększy się")`