Autorzy:Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2013
Znakiem LPG oznacza się mieszaninę...4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Znakiem LPG oznacza się mieszaninę...

1Zadanie
2Zadanie

Gaz LPG zawiera 40% objętościowych propanu i 60% objętościowych butanu. Obliczmy więc skład 0,5-molowej mieszaniny LPG

40% z 0,5 mola to 0,2 mol propanu

60% z 0,5 mola to 0,3 mol butanu

W wyniku spalania jednego mola propanu wydziela się 2219,2 kJ energii. Obliczmy ile energii wydzieli się w wyniku spalania 0,2 mol propanu

`1mol\ C_3H_8\ \ -\ \ 2219,2\ kJ `

`0,2mol\ C_3H_8\ \ -\ \ x `

`x=(0,2mol*2219,2kJ)/(1mol)=443,84kJ `

W wyniku spalania jednego mola butanu wydziela się 2877,6 kJ energii. Obliczmy ile energii wydzieli się w wyniku spalania 0,3 mol butanu

`1mol\ C_4H_10\ \ -\ \ 2877,6\ kJ `

`0,2mol\ C_4H_10\ \ -\ \ x `

`x=(0,3mol*2877,6kJ)/(1mol)=863,28kJ `

Łączny efekt energetyczny spalania 0,5 mola gazu wyniesie:

`443,84kJ+863,28kJ=1307,12kJ `

Odpowiedź: Efekt energetyczny tej reakcji wyniesie 1307,12 kJ