Autorzy:Maria Litwin, Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymońska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Sporządzono 300g roztworu nasyconego4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

Z wykresu rozpuszczalności ciał stałych odczytujemy, że w 100g wody w temperaturze 60°C rozpuści się 54g chlorku amonu, natomiast w temparaturze 20°C rozpuści się 38g tej substancji.

Obliczmy więc ile substancji znajduje się w 300g roztworu, w temperaturze 60°C. Układamy proporcję, gdyż wiemy, że w 100g wody rozpuści się 54g, więc masa roztworu będzie wynosić 154g

`154g\ roztwo ru----54gNH_4Cl`

`300g\ roztwo ru----x`

`x=(300g*54)/(154g)~~105,2g`

Analigicznie oblizymy ilośc rozpuszczonego chlorku amonu w temparaturze 20°C:

`138g\ roztwo ru----38g\ NH_4Cl`

`300g\ roztwo ru----y`

`y=(300g*38g)/(138g)~~82,6g`  

Jak widać z wykresu i obliczeń w niższej temperaturze rozpuszcza się mniej substancji, więc obliczmy ile substancji wykrystalizuje:

`105,2g-82,6g=22,6g`  

Uwaga: w tym zadaniu mogą wystąpić rozbieżności w obliczeniach, ponieważ odczyty z wykresów rozpuszczalności ciał stałych mogą być różne, w zależności od dokładności wykresu.

 

Odpowiedź:

Po obniżeniu temperatury wykrystalizuje około 22g chlorku amonu.