Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W roztworze kwasu cyjanowodorowego HCN4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

W roztworze kwasu cyjanowodorowego HCN

14Zadanie
15Zadanie
16Zadanie

Równanie reakcji dysocjacji kwasu cyjanowodorowego:

`HCNstackrel(H_2O)harrH^(+)+CN^(-)`  

Wyrażenie na stałą dysocjacji:

`K=([H^+]*[CN^-])/([HCN])`  

W treści zadania podano, że stężenie kwasu wynosiło `0,01(mol)/(dm^3)` , a stężenie kationów wodorowych `5*10^(-7)(mol)/(dm^3)` . Według równania reakcji dysocjacji ilość moli anionów cyjankowych jest taka sama jak kationów wodorowych, więc ich stężenie również wynosi `5*10^(-7)(mol)/(dm^3)` .

Obliczamy stałą dycocjacji podstawiając wartości do wyrażenia powyżej:

`K=(5*10^(-7)*5*10^(-7))/(0,01)=(25*10^(-14))/(0,01)=25*10^(-12)=2,5*10^(-11)`

pH roztworu obliczamy ze wzoru: `pH=-log[H^+]`

Korzystamy z własności logarytmów:

`pH=-log(5*10^(-7))=-(log(5)+log(10^(-7)))=-(0,7+7)=-(-6,3)=6,3`

 

Odpowiedź:

Stała dysocjacji wynosi: `2,5*10^(-11)` , a pH=6,3