Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Reakcja syntezy amoniaku przebiega4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Reakcja syntezy amoniaku przebiega

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Uwaga: w zadaniu nalezy skorzystać z reguły przekory.

`N_2+3H_2harr2NH_3` 

 1-C   2-A   3-C   4-B

1. obniżenie ciśnienia -  C. ilość `NH_3`  zmniejszy się. Wyjaśnienie: gdy zsumujemy liczbę moli, to po lewej stronie jest 1+3=4mole, a po prawej są 2 mole substancji. Gdy obniżamy ciśnienie, czyli zwiększamy objetość stan równowagi przesuwa się w stronę, gdzie jest większa liczba moli, czyli w tym przpadku w lewo, więc ilość produktu zmniejszy się

 

2. Wprowadzenie dodatkowej ilości azotu - A. ilość `NH_3` zwiększy się. Wyjaśnienie: wprowadzenie dodatkowej ilości substratu przesuwa stan równowagi w stronę produktów.

 

3. Podwyższenie temperatury - C. ilość `NH_3` zmniejszy się. Wyjaśnienie: `DeltaH<0`  czyli proces jest egzotermiczny, dlatego dodatkowe doprowadzenie energii powoduje zmniejszenie wydajności reakcji i przesunięcie równowagi w lewo.

 

4. Wprowadzenie katalizatora - B ilość `NH_3`  nie zmieni się. Wyjaśnienie: katalizator nie przesuwa stanu równowagi, lecz przyspiesza osiągniecie stanu równowagi.