Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Wykonaj polecenia...5.0 gwiazdek na podstawie 8 opinii

a) Energia jonizacji helu jest prawie 5 razy większa od energii jonizacji litu, ponieważ pierwiastki te znajdują się po przeciwnych stronach układu okresowego. Pierwiastki z grup 1 i 2 łatwo oddają elektrony (ponieważ mają 1-2 elektrony walencyjne), natomiast dla pierwiastków z grupy 18 (He) które mają komplet elektronó (dublet lub oktet) bardzo ciężko jest oderwać elektrony, które są mocno związane z jądrem. Stąd też energia jonizacji dla tych pierwiastków jest wysoka

b) Energia jonizacji węgla jest mniejsza od energii jonizacji azotu, ponieważ węgiel posiada mniej elektronów niż azot, co sprzyja tendencji do oddawania a nie przyjmowania elektronów. Dodatkowo ładunek jądra atomu węgla jest mniejszy niż ładunek jądra atomu azotu, co sprawia, że elektrony są słabiej związane z jądrem i znacznie łatwiej je oderwać - stąd też niższa energi ajonizacji