Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Tlen można otrzymać w laboratorium w wyniku4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Tlen można otrzymać w laboratorium w wyniku

16Zadanie
17Zadanie

a) 

 

Wzór związku chemicznego `KMnO_4`  `K_2MnO_4`  `MnO_2`
Stopień utlenienia manganu `VII`  `VI`  `IV` 

 

b)

Wiemy, że 1 mol gazu w warunkach normalnych zajmuje `22,4dm^3` . Możemy zatem obliczyć masę otrzymanego tlenu:

`M_(O_2)=2*16g/(mol)=32g/(mol)`

`32g----22,4dm^3`

`\ \ x----4,48dm^3` 

`x=(32g*4,48dm^3)/(22,4dm^3)=6,4g` - tyle tlenu otrzymano w reakcji.

Z treści zadania wiemy, że wydajnośc wynosiła 75%, obliczmy więc ile wydzieliłoby się tlenu przy wydajności 100%:

`6,4g----75%`

`\ \ y----100%` 

`y=(6,4g*100%)/(75%)~~8,5333g` - tyle tlenu wydzieliłoby się przy wydajności 100%

Spójrzmy teraz na równanie reakcji chemicznej. Z 2 moli manganianu(VII) potasu powstaje 1 mol cząsteczek tlenu. Obliczmy masę molową manganianu(VII) potasu i ułóżmy proporcję:

`M_(KMnO_4)=39g/(mol)+55g/(mol)+4*16g/(mol)=158g/(mol)`

`2*158g\ KMnO_4----32g\ O_2`

`\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ z----8,5333g\ O_2`      

`z=(2*158g*8,5333g)/(32g)=84,2663g` 

Teraz obliczymy jaką część mola manganianu(VII) potasu stanowi 79g tego związku chemicznego:

`(84,2663g)/(158g/(mol))~~0,5333 mol`   

Odpowiedź:Należy użyć około 0,5333 mola manganianu(VII) potasu.