Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
W roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) zanurzono4.58 gwiazdek na podstawie 12 opinii

W roztworze siarczanu(VI) miedzi(II) zanurzono

7Zadanie
8Zadanie

a) równanie reakcji w formie cząsteczkowej: `CuSO_4+Ni->NiSO_4+Cu`

równanie reakcji w formie jonowej pełnej: `Cu^(2+)+SO_4^(2-)+Ni->Ni^(2+)+SO_4^(2+)+Cu`

równanie reakcji w formie jonowej skróconej: `Cu^(2+)+Ni->Ni^(2+)+Cu`  

b)

Z równania reakcji wiemy, że jeden mol jonów miedzi reaguje z jednym molem atomów niklu, więc stosunek utleniacza do reduktora wynosi 1:1. Masy molowe miedzi i niklu wynosza odpowiednio:

`M_(Cu)=63,55g/(mol)`  

`M_(Ni)=58,69g/(mol)`  

Z płytki ubywa atomów niklu, a przybywa atomów miedzi. Różnica w masie wynosi: `10,15g-10g=0,15g`

Przekształcamy wzór na mase molową: `M=m/n->m=M*n`  , gdzie M to masa molowa, n to liczba moli, m to masa próbki.

Obliczmy więc ile moli miedzi i niklu uległo reakcji: 

`63,55g/(mol)*n-58,69g/(mol)*2*n=0,15g`

`4,86*ng/(mol)=0,15g\ \ |:4,86` 

`n=0,0309mol`

Teraz możemy obliczyć masę wydzielonej miedzi:

`63,55g/(mol)*0,0309mol~~1,96g`

 

Odpowiedź:

W wyniku reakcji wydzieli się 1,96g miedzi