Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Chlorek kobaltu(II) można otrzymać...4.55 gwiazdek na podstawie 11 opinii

Chlorek kobaltu(II) można otrzymać...

6Zadanie
7Zadanie
8Zadanie

a) Równanie otrzymywania bezwodnego chlorku kobaltu(II):

`Cl_2+Co\ #(->)^T\ CoCl_2 `

b) Wzór sumaryczny uwodnionego chlorku kobaltu(II)-woda(1/6)

`CoCl_2*6H_2O `

c) Zawartość procentowa wody w związku

Obliczamy masę uwodnionego chlorku kobaltu(II)-woda(1/6)

`M_(CoCl_2*6H_2O)=59u+2*35,5u+6*18u=238u `

Obliczamy masę 6 cząsteczek wody

`M_(6H_2O)=6*18u=108u `

Obliczamy zawartość procentową wody w związku

`%H_2O=M_(6H_2O)/(M_(CoCl_2*6H_2O))*100% `

`%H_2O=(108u)/(238u)*100%=45,4% `

Odpowiedź: Woda stanowi 45,4% masy uwodnionego chlorku kobaltu(II)-woda(1/6)

d) Metoda otrzymania soli uwodnionej

Aby otrzymać uwodniony chlorek kobaltu(II) należy sól tę pozostawić na powietrzu lub blisko wody - związek ten jest higroskopijny i pochłonie wodę z otoczenia stając się solą uwodnioną