Autorzy:Małgorzata Chmurska, Elżbieta Megiel, Grażyna Świderska
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2015
Liczba masowa pierwiastka chemicznego...4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Liczba masowa pierwiastka chemicznego...

24Zadanie
25Zadanie
26Zadanie

Liczba masowa pierwiastka E wynosi A=195. Jest to również liczba wszystkich nuklidów w tym jądrze. Liczba neutronów stanowi 60% liczby nuklidów. Obliczmy więc liczbę neutronów:

`"l. neutronów"=(60%*195)/(100%)=117 `

Pierwiastek E posiada więc 117 neutronów. Obliczmy więc ile protonów zawiera ten pierwiastek:

`"l. protonów"=195-117=78 `

Liczba atomowa pierwiastka: `78`

Liczba masowa pierwiastka: `195`

Wzór nuklidu:

`^195_78Pt `