Autorzy:Aleksandra Kwiek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Spalanie paliw kopalnych...4.84 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Spalanie paliw kopalnych...

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

A. głównego składnika gazu ziemnego

Głównym składnikiem gazu ziemnego jest metan, CH4

`CH_4+O_2\ ->\ CO_2+2H_2uarr `

B. składnika benzyny - alkanu - zawierającego 6 atomów węgla w cząsteczce

`2C_6H_14+19O_2\ ->\ 12CO_2+14H_2O `

C. węgla pierwiastkowego zawartego w węglu kamiennym

`C+O_2\ ->\ CO_2`