Autorzy:Aleksandra Kwiek
Wydawnictwo:Nowa Era
Rok wydania:2014
Oblicz, ile metrów sześciennych tlenku węgla (IV)4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Oblicz, ile metrów sześciennych tlenku węgla (IV)

9*Zadanie

Do obliczenia ile tlenku węgla(IV) powstanie w reakcji spalania gazu o którym mowa w zadaniu 8 potrzeba równania reakcji chemicznej:

`CH_4+2O_2->CO_2+2H_2O` 

Potrzebujemy również masy cząsteczkowe metanu i tlenku wegla(IV):

`m_(CH_4)=12u+4*1u=16u`

`m_(CO_2)=12u+2*16u=44u`

Obliczmy jaką objętość ma metan w 150m^3 gazu:

`150m^3----100%`

`x----65%`

`x=(150m^3*65%)/(100%)`

`x=97,5m^3`

Teraz musimy obliczyć masę tego gazu, korzystając ze wzoru na gęstość:

`d=m/V->m=d*V`

Z treści zadania wiemy, że gęstość metanu wynosi `0,657g/(dm^3)` . 

`m=97,5m^3*0,657g/(dm^3)=97500dm^3*0,657g/(dm^3)=64057,5g`

Z równania reakcji możemy odczytać, że z jednej cząsteczki metanu o masie 16u powstaje jedna cząsteczka tlenku węgla(IV) o masie 44u. Możemy zatem ułożyć proporcję:

`16u----44u`

`64057,5g----y`

`y=(64057,5g*44u)/(16u)`

`y=176\ 154,125g`  tyle gramów tlenku węgla powstanie w reakcji spalania

Celem zadania jest obliczenie ilości metrów sześciennych tlenku węgla(IV). Ponownie skorzystamy ze wzoru na gęstość:

`d=m/V->V=m/d`

`V=(176\ 158,125g)/(1,811g/(dm^3))=97\ 271,19dm^3=97,3m^3`

 

 

Odpowiedź:W wyniku spalania `150m^3` gazu powstanie `97,3m^3` tlenku węgla(IV).