Autorzy:Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Jarosław Haładuda
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Na lekcji chemii nauczyciel przeprowadził doświadczenie: do trzech probówek 4.33 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Na lekcji chemii nauczyciel przeprowadził doświadczenie: do trzech probówek

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie
4Zadanie

 

a)

W probówce C - sód ponieważ reaguje on gwałtownie z wodą z wydzieleniem wodoru

W probówce B - żelazo ponieważ reaguje ono bardzo powoli z wodą ulegając korozji stąd te brunatne kropki

W probówce A - cynk, gdyż on nie reaguje z wodą

b)

`2Na + 2H_2O->2NaOH+H_2uarr`  

c) w probówce B doszło do korozji żelaza dzięki czemu otrzymaliśmy tlenek żelaza