Autorzy:Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Jarosław Haładuda
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Podaj i wyjaśnij główną przyczynę eutrofizacji4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Podaj i wyjaśnij główną przyczynę eutrofizacji

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

Przyczyną eutrofizacji jest zwiększenie zawartości związków chemicznych w wodzie. Głównie azotu i fosforu. Źródłem ich są nawozy wymywane z gleby do wód. Prowadzi to do gwałtownego rozwoju glonów tym samym zwiekszenia użycia tlenu  w zbiornikach wodnych. Poprzez wzrost ilości glonów i bakterii w zbiorniach pojawiają się osady denne i jezioro zarasta.