Autorzy:Hanna Gulińska, Janina Smolińska, Jarosław Haładuda
Wydawnictwo:WSiP
Rok wydania:2016
Podaj trzy przykłady substancji znanych z życia codziennego, które rozpuszczają się w wodzie 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Podaj trzy przykłady substancji znanych z życia codziennego, które rozpuszczają się w wodzie

1Zadanie
2Zadanie
3Zadanie

ROZPUSZCZALNE:

sól, cukier, kakao, sok, kawa rozpuszczalna, aceton

NIEROZPUSZCZALNE:

olej, piperz, piasek, kamyki, groch, ryż